Kas sina tead kus su lapsed laupäeval aega viidavad ja mida vaatavad?

12

Eelmisel nädalal saatsid paar tähelepanelikku lapsevanemat mulle vihje ürituse kohta nimega “Mängupäev HDTaneliga”, mis leiab aset juba sel laupäeval kell neli õhtul kinos Kosmos IMAX. Ürituse korraldajaks on Eestis tuntust kogunud Youtuber HDTanel ehk Tanel Lepp. Pealtnäha oleks tegemist üritusega nagu ikka, aga kinolehelt vaatas selle ürituse kirjeldusest vastu “vanusepiirangut ei ole” ja videomängud nagu GTA V, Uncharted 4, Mass Effect: Andromeda ja õudusmäng Outlast.

Juhul kui sa videomängudega ja neile seatud vanusepiirangutega kursis ei ole, siis kõik nimetatud mängud on märgistatud vähemalt 16+ vanusepiiranguga. Põhjused selleks on lihtsad, nimelt sisaldavad need mängud lastele mittesobivat kõnepruuki, vägivalda, alasti stseene või lausa seksuaalset vägivalda. Kui Uncharted 4 on selles nimekirjas üks kõige leebemaid mänge ja ilmselt nii mõnelgi lapsevanemal ei pruugi selle mängu vastu midagi olla, siis õudusmäng Outlast ja GTA V on kindlasti need mängud mis kohe kindlasti lastele mängimiseks ega vaatamiseks ei sobi. Näiteks GTA V on videomäng mis lisaks mittesobivale kõnepruugile sisaldab põhjuseta tapmisi ja ekstreemset vägivalda kaitsetute inimeste vastu. Olles ise lapsevanem ja videomängudega kursis võin kinnitada, et nimetatud mängude puhul on vanusepiirangud igati põhjendatud.

Ülimalt vägivaldne videomäng GTA V õpetab ka seda kuidas piinata.

Uurisin kuidas kommenteerivad asja ürituse korraldaja ja selle toetajad. Siinkohal tasub ära märkimist asjaolu, et esmaste päringute tegemise hetkel on üritusele müüdud piletid peaaegu välja müüdud. Heites pilgu peale ürituse korraldaja Tanel Lepp aka HDTanel facebooki lehele, on näha et peamisteks piletite ostjateks on lapsed vanuses 10-15 eluaastat.

“Mängupäev HDTaneliga” ürituse peamine toetaja ja ruumide omanik, kino Kosmos IMAX esindaja Kairika Kullasaar kirjutab, et see on neile esmakordne kogemus antud üritusel kaasatud olla ja seetõttu ei osanud nad ette näha legaalseid probleeme. “Kindlasti ei soovi me propageerida vägivalda selle üritusega. Vanusepiirang on olnud tõepoolest praegu lahtine ja selle kindlasti ka lisame. Ilmselt läheb mänguvalik vahetamisele,” lisab Kullasaar.

Lisaks sellele kirjutab Kullasaar oma vastuses, et tegelikult kino Kosmos IMAX ainult pakub ruume ürituse korraldajale ja otseselt nemad antud sündmust üldse ei reklaamigi. Samuti puudub neil info kas antud videomängude näitamiseks on üldse õigused olemas. Huvitav kuidas kino Kosmos IMAX ruumides näidatavate filmidega lood on? Et kas nende puhul on neil ikka kokkulepped levitajatega olemas või näidatakse neid ka ehku peale? Igal juhul jääb antud vastusest mulje nagu kino Kosmos IMAX ise üritab igasugusest vastutusest kõrvale hiilida.

Järgmisel päeval on toimunud kinolehel kaks muudatust. Üritus on tõstetud suuremasse saali ja vanusepiiranguks on nüüd K-16, mis tähendab “Alla 16 a. keelatud”.

Samal ajal julgustab ürituse korraldaja HDTanel Facebooki ja Youtube lehekülgedel oma fänne kindlasti piletit ostma, kinnitades neile et tegemist on lihtsalt soovitusliku vanusega ja keelatud ei ole tegelikult midagi ning kõik kes on pileti ostnud saavad ka sisse.

Uurisin taaskord kino Kosmos IMAX esindajalt Kairika Kullasaarilt, et kuidas need asjad siis ikkagi on. Kas pileti ostnud lapsed pääsevad üritusele või ei ja kas need kes ostsid pileti ajal mil ürituse juures oli märgitud “vanusepiirangut ei ole” ning mainitud videomängud, saavad oma raha tagasi või ei? Kui ürituse tingimused ja sisu muutuvad, siis tarbijakaitseseaduse kohaselt on pileti ostnutel nüüd õigus oma piletiraha tagasi küsida. Kahjuks ei olnud Kosmos IMAX esindaja Kullasaar enam nendele küsimustele nõus vastama. Vastust ei ole senini õnnestunud saada ka korraldajalt Tanel Lepalt endalt.

Ürituse toetajate hulgas on ära märgitud ka MSI, kahjuks ei õnnestunud siinkohal aga välja selgitada kes konkreetselt siis “Mängupäev HDTaneliga” üritust ikkagi toetab. MSI Euroopa on üsna suur organisatsioon ja seetõttu võtab selliste asjade väljaselgitamine ka aega.

Seksistseen Mass Effect: Andromedast

Uurisin ka eelpool mainitud videomängude esindajatelt, et mida nemad asjast arvavad. Kõik nad kinnitavad, et nendega ei ole keegi nimetatud ürituse teemal kordagi kontakteerunud. Ning üritustel mida nad ise korraldavad või mille partneriteks nad on, jälgitakse alati hoolikalt vanusepiiri ja soovitavad seda kindlasti teha ka kõigil teistel.

Omapoolse kommentaari andis ka Lastekaitse Liidu esindaja kes kirjutab, “ÜRO lapse õiguste konventsiooni ratifitseerimisega 1991.aastal kohustus riik rakendama kõiki abinõusid, kaitsmaks last igasuguse füüsilise ja vaimse vägivalla eest.”

“Eesti lastekaitseseaduse §25 sätestab keelu toota, demonstreerida ja levitada lastele julmust ja vägivalda õhutava ning pornograafilise sisuga trükiseid, filme, heli- ja videosalvestisi ning esemeid.”

“Iga teenuse pakkuja, sealhulgas ka ürituste korraldaja on kohustatud järgima alaealiste kaitseks kehtestatud EV seadustes kehtestatud norme ja vanusepiiranguid,” lisab Grete Landson Lastekaitse Liidust.

Lapsevanemad kommenteerivad aga antud üritust nii, “Minu jaoks jääb arusaamatuks kuidas saab selline üritus üldse toimuda. Korraldajatel võiks siiski olla mingisugune vastutustunne mida nad lastele näitavad ja mida mitte. Mina näiteks oma lastel vägivaldset kraami mängida ega vaadata ei lase.”

“Kui mängimisele ja esitlusele tulevad videomängud mille sisu ei ole sobilik alla teatud vanusepiiri, siis peaks see ka ürituse juures märgitud olema ja üritusele sisenedes tuleks vanuse tõestamiseks dokumenti küsida. Tegemist on siiski lastega, kes on üsna lihtsalt mõjutatavad kõigest mida nad kuulevad ja näevad. Sellistel “tapame ja vägistame kaitsetuid inimesi” asjade lahedaks tegemisel võivad olla üsna kurvad tagajärjed ja seda enam tuleks selliste ürituste puhul vanust kontrollida. Nii nagu seda tehakse MängudeÖÖ ürituse puhul,” lisab teine lapsevanem.

MängudeÖÖ on teine videomängude üritus ja see leiab aset 8 aprillil Apollo Kino Solarises. Selle ürituse juures aga on algusest peale olnud üsna selgelt kirjas, et üritusele on seatud vanusepiirang 16+. See tähendab, et korraldajatel ja kinol on õigus alla 16-aastast külastajat ka pileti olemasolu korral mitte üritusele lubada. See kehtib ka sel puhul kui alla 16-aastane saabub üritusele koos täisealise saatja või lapsevanemaga, kinnitab Apollo Kinode turundusassistent ja koordinaator.

Tavaliselt on videomängude üritustel 18+ sisuga videomängud paigutatud 18+ alale kuhu alaealisi ei lubata.

Üldises plaanis on tore näha, et ka väikeses Eestis on hakatud korraldama videomängude teemalisi üritusi. Kurb aga on näha kui sellisel üritusel näidatakse vägivaldse sisuga materjali ja sinna lubatakse ka alaealisi. Olles käinud erinevatel videomängudega seotud üritustel ülemaailma võin kinnitada, et sellistel üritustel on alati olnud 18+ sisuga videomängud paigutatud mõnele teisele korrusele kuhu alla 18 aastased sisse ei pääse või on üldse alla 18 keelatud olnud. Seetõttu oli minu jaoks üsna üllatav näha üritust kus korraldaja lubab alaealistele näidata vägivaldse sisuga videomänge. Veel rohkem aga üllatas ja kurvastas mind korraldajate ja toetajate suhtumine. Kuna tegemist on lastega, siis kogemuste puudumine sedalaadi ürituse korraldamisel ei ole minu arvates mitte kuidagi põhjendatud vabandus.

Lapsevanematele soovitan siinkohal alati üle kontrollida milliseid videomänge nende lapsed ostavad, mängivad ja millistel üritustel nad käivad. Sest nagu antud juhtum ilmekalt tõestab, siis mitte alati ei saa jääda lootma ürituste korraldajate peale.

Juhul kui oled üks neist lapsevanematest kelle laps või te ise äkki olete oma lapsele ostnud pileti “Mängupäev HDTaneliga” üritusele, siis seoses sellega, et ürituse tingimused ja kirjeldus on vahepeal muutunud, on teil õigus vastavalt tarbijakaitseseadusele piletiraha tagasi küsida.

Kui sa aga ei ole kursis millised videomängud lastele sobivad ja millised mitte, siis mängupoodide Gamestar ja ProGames töötajad on alati valmis teid selles valdkonnas abistama ja teile nõu jagama. Infot videomängude kohta leiab ja saab küsida ka Mkuubis.net veebilehelt.